Privacy- & Cookiebeleid

Joris de Graaff gevestigd aan:
Bachlaan 156
8031 HL Zwolle

Joris de Graaff is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.) Contactgegevens:

+31 6 839 974 57
info@jorisdegraaff.nl

2.) Persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens die ik verwerk
Joris de Graaff verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam
  • Toelichting op uw feest/evenement
  • IP-adres

2.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ik toestemming heb van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@jorisdegraaff.nl, dan verwijder ik deze informatie.

2.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerken
Joris de Graaff verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:

– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Een video-opname om zichzelf te kunnen evalueren of om op social media te zetten. 

2.4 Hoe lang ik jouw persoonsgegevens bewaar
Joris de Graaff bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

– Mails: tot maximaal 1 week na optreden-datum
– Facturen: 10 jaar voor onroerende zaken
– Overeenkomsten: maximaal 5 jaar voor naslagwerk
– Google-calendar-afspraken: maximaal 3 jaar na optreed-datum

2.5 Delen van persoonsgegevens met derden
Joris de Graaff verstrekt jouw gegevens niet aan derden.

2.6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Joris de Graaff. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jorisdegraaff.nl of te bellen/appen naar +31683997457. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen twee dagen op jouw verzoek.

2.7 Hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig
Joris de Graaff  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@jorisdegraaff.nl.

3.) Geautomatiseerde besluitvorming

Joris de Graaff  neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een dienstverlener van Joris de Graaff) tussen zit. Joris de Graaff gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

op een Windows computer & Iphone 11 pro.
– Gmail
– E-Boekhouden
– Google Calendar
– Facebook, Instagram en Youtube

4.) Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Noodzakelijk

Analytics

Advertentie

5.) Tot slot

Joris de Graaff wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,  de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Mochten er naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen zijn kun je contact opnemen:

Joris de Graaff
Bachlaan 156
8031 HL Zwolle
+31 6 839 974 57

info@jorisdegraaff.nl

Word vriend van Joris en ontvang €10,- korting op een boeking!

Door je aan te melden, ontvang je eenmalig €10,- korting op je eerstvolgende boeking en ben je als eerste op de hoogte van nieuwe acts, acties en alle ontwikkelingen.

Heb jij je €10,- korting al?

Door je aan te melden, ontvang je eenmalig €10,- korting op je eerstvolgende boeking en ben je als eerste op de hoogte van nieuwe acts, acties en alle ontwikkelingen.