Privacyverklaring

Privacy Verklaring

Ridder Joris gevestigd aan:

Ridder Joris
Bachlaan 156
8031 HL Zwolle

Ridder Joris is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.) Contactgegevens:
Joris de Graaff
Bachlaan 156-109
8031 HL Zwolle

+31 6 839 974 57
info@jorisdegraaff.nl

2.) Persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens die ik verwerk
Ridder Joris verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam
  • Toelichting op uw feest/evenement
  • IP-adres

2.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ik toestemming heb van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@jorisdegraaff.nl, dan verwijder ik deze informatie.

2.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerken
Ridder Joris verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:

– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

2.4 Hoe lang ik jouw persoonsgegevens bewaar
Ridder Joris bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

– Mails: tot maximaal 3 maanden na opdracht-datum
– Facturen: 10 jaar voor onroerende zaken
– Overeenkomsten: maximaal 5 jaar voor naslagwerk
– Google-calendar-afspraken: maximaal 3 maanden na opdracht-datum

2.5 Delen van persoonsgegevens met derden
Ridder Joris verstrekt jouw gegevens niet aan derden.

2.6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ridder Joris. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jorisdegraaff.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

2.7 Hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig
Ridder Joris  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@jorisdegraaff.nl.

3.) Geautomatiseerde besluitvorming
Ridder Joris  neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een dienstverlener van Ridder Joris) tussen zit. Ridder Joris gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

op een Windows computer & Samsung Galaxy S7.
– Gmail
– E-Boekhouden
– Google Calendar
– SignRequest

4.) Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ridder Joris gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies.

5.) Tot slot
Ridder Joris wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,  de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Mochten er naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen zijn kun je contact opnemen:

Joris de Graaff
Bachlaan 156
8031 HL Zwolle
+31 6 839 974 57

info@jorisdegraaff.nl

X